Díjbeszedéssel kapcsolatos tájékotatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek
megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és
uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.
A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő feladatokat is, a
hulladékgazdálkodási rendszer átfogó átalakításával párhuzamosan elkészült a
hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedését és kezelését lehetővé tevő új és egységes
informatikai rendszer is.

Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése, amelynek
érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le és 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási
Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest,
Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)]
személyes ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok
ellátásával bízta meg.

Ennek révén az NHKV Zrt. személyes ügyfélszolgálatát bővítette, lehetőséget teremtve
ezáltal az ingatlanhasználók számára az őket személyesen felkereső díjbeszedőknél a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl.
ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére is. A díjbeszedők emellett felvilágosítást
adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is. A személyes felkeresés során
bejelentett adatváltozások további feldolgozását az NHKV Zrt. a szerződéses partnerek és a
közszolgáltatók bevonásával biztosítja.
Mindezek mellett a díjbeszedőknél lehetőség nyílik az esetleges számlatartozás befizetésére
is, amellyel az NHKV Zrt. a díjfizetési kötelezettség elmulasztásából adódó kellemetlenségeket
kívánja minimalizálni, illetve a díjtartozások rendezését megkönnyíteni, így az NHKV Zrt. a
2016-2017. évi teljesítés alapján felhalmozott tartozásokra késedelmi kamatot nem számít
fel.

A személyes ügyfélszolgálati feladatot és díjbeszedést végző munkatársak minden esetben
fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során az NHKV Zrt. által
előállított, a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján
jogosultak készpénzben, a számla teljes összegének átvételére – részteljesítésre ez
alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával
igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére ad át.

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen
az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során ismét
lehetőség nyílik a díjfizetésre.
Amennyiben bárminemű kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot az NHKV Zrt.-vel az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címen, +36 (1) 999 64 64
telefonszámon vagy keresse ügyfélszolgálataink egyikét.

Az FBH-NP Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatainak elérhetőségei

Tisztelettel:
FBH-NP Nonprofit Kft.