NHKV Zrt. tájékoztatása csoportos beszedési megbízásról

Tisztelt Ügyfelünk!

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt a közszolgáltatóktól, illetve ügyfelektől történő visszajelzése alapján a módosította a csoportos beszedési megbízás (a továbbiakban: CSBM) fizetési móddal történő díjrendezésének folyamatát.

2018. július 1. napjával került bevezetésre:

  • központi CSBM bankszámlaszám 10300002-10654068- 49021271, mely az alábbi
  • beszedőkóddal (GIRO azonosító) rendelkezik A25456790T152.

Annak érdekében, hogy még egyértelműbb legyen a csoportos beszedési megbízáshoz a felhatalmazások megadása (és biztosan az NHKV-s vevő (fizető) azonosító számot használják), kérjük, hogy az új felhatalmazás megadása során a legutóbbi számla 3. oldalán szereplő vevő (fizető) azonosító számukat az „NHKV” előtaggal kiegészítve adják meg, ahogy ez a számla 2., magyarázó oldalán látják (pl.: NHKV123456).

Az alábbiakban meghatározott esetekben a leírtak alapján kérjük, szíveskedjenek eljárni.

Eddig is sikeresen leemelésre kerültek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak:
Amennyiben érvényes csoportos beszedési megbízással rendelkezik, és a közszolgáltatási számlája is ennek a fizetési módnak megfelelően került kiállításra, az NHKV Zrt. kezdeményezni fogja a számlán feltüntetett díjösszeg leemelését.

Új csoportos beszedési megadása esetén:
Továbbiakban, ha csoportos beszedési megbízással kívánja rendezni számláját, akkor kérjük, hogy az ügyfél a számlavezető pénzintézetében adjon meg új felhatalmazást A25456790T152 GIRO azonosítójú (CSBM) számlára a legutóbbi számla 3. oldalán szereplő vevő (fizető) azonosító számával kiegészítve az „NHKV” előtaggal adja meg, ahogy ez a számla 2., magyarázó oldalán megtalálja (pl.: NHKV123456).

Amennyiben van érvényes csoportos beszedési megbízása, de a számláján nem csoportos beszedési megbízás, mint fizetési mód szerepel:
Kérjük, hogy legyen szíves a számla ellenértékét csekken vagy átutalással kiegyenlíteni. Amennyiben a továbbiakban csoportos beszedési megbízással kívánja rendezni számláját, akkor kérjük, hogy számlavezető pénzintézetében adjon meg új felhatalmazást A25456790T152 GIRO azonosítójú (CSBM) számlára, és a legutóbbi számla 3. oldalán szereplő vevő (fizető) azonosító számát kiegészítve az „NHKV” előtaggal adja meg, ahogy ez a számla 2., magyarázó oldalán megtalálja (pl.: NHKV123456).

A csoportos beszedési megbízással történő díj leemelésének sikeressége érdekében szíveskedjen gondoskodni arról, hogy a megbízásának limit összege a negyedéves díjnak megfelelő legyen, és a leemelés várható időpontjában a díjnak megfelelő összegű fedezet álljon rendelkezésre a megadott bankszámláján.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adott számlájához kapcsolódóan kétszer egymás után sikertelen a díjlehívási kísérlet, úgy automatikusan CSEKK fizetési mód kerül beállításra következő időszaki számláján. Ha CSBM fizetési móddal kívánja kiegyenlíteni a jövőben számláit, akkor új meghatalmazást szükséges adnia számlavezető pénzintézeténél.
Amennyiben a meghatalmazás a számlagenerálást megelőzően beérkezik az NHKV Zrt.-hez, akkor a számla CSBM fizetési módú lesz. Továbbá, ha csak a számlagenerálást követően érkezik be a díjbeszedési meghatalmazás, úgy CSEKK fizetési módú számlát fog kapni. Az így kiállított számlára vonatkozóan CSBM lehívást az NHKV Zrt. nem fog kezdeményezni.
A díjlehívás sikertelensége miatt ki nem egyenlített számlát banki átutalással, ügyfélszolgálatokon igényelt csekken vagy a személyes hátralékkezelőknél tudja rendezni.

Köszönjük szíves együttműködésüket.
Tisztelettel,
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.