Panaszok benyújtása, intézése

A társaság eljárásával, a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos bejelentését, észrevételeit, panaszait az alábbi lehetőségek szerint tudja megtenni

személyesen nyitvatartási időben az ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve az ügyfélkapcsolati pontokon,
telefonon nyitvatartási időben az “Ügyfélszolgálat helyek elérhetősége” és az “Ügyfélkapcsolati pontok elérhetősége” menüpontokban található telefonos elérhetőségek valamelyikén,
elektronikus úton az fbhnpkft@fbhnpkft.hu központi e-mail címen

Társaságunk a panaszok kivizsgálása, intézése során fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint jár el, mely alapján tájékoztatjuk az alábbiakról:

Az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítésre kerül.

Mind a személyesen, mind a telefonon tett panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A személyes ügyintézés esetében az ügyfél eljárási jogosultsága érdekében azonosítania kell magát.

Az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

A panaszt a beérkezését követően tizenöt (15) napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás
indokolni köteles.

A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a fogyasztót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.