Általános tájékoztató

Hulladékudvarokban leadható hulladékok átvételi díja

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk hulladékudvaraiban lakossági ügyfeleink részére az 1. sz melléklet szerinti hulladékok lerakására a megjelölt mennyiség erejéig van mód.

A leadás díjmentes, melynek feltételei:

  1. aktív szolgáltatással rendelkező partner
  2. a felhasználási helyre szóló lakcímkártya bemutatása
  3. a felhasználási helyre szóló hulladékszállítás díj befizetését igazoló dokumentum bemutatása (postai úton befizetett csekk feladóvevénye, átutalásról szóló igazolás, vagy az ügyfélszolgálati irodában kiállított igazolás az egyenlegről)  
  4. meghatalmazott esetén a 2. sz. melléklet kitöltött példányának bemutatása

 

 

Gazdasági társaságok részére kizárólag veszélyes hulladék lerakására van lehetőség a Társaságunk által üzemeltetett, alábbiakban megjelölt hulladékudvarokban, díjfizetés ellenében, külön megállapodás alapján.

Az adott hulladékudvarban a Társaságunk üzemeltetési engedélyében foglaltak szerint átvehető veszélyes hulladéktípusokat, valamint az átvételi árakat az alábbi táblázat tartalmazza.

A díj a leadás során kitöltött átadás-átvételi jegyzőkönyvön feltüntetett ár és kód megjelölés, valamint a leadott súly alapján kerül kiszámlázásra. Az elkészült számlát postai úton küldjük meg partnereink részére.

A táblázatban felsorolt veszélyes hulladéktípusok átvételére az alábbi hulladékudvarokban biztosítunk lehetőséget:

  1. Baja (6500 Baja, Bokodi út 10020/8 hrsz)
  2. Kalocsa (6300 Kalocsa, 021/30. hrsz.)
  3. Kecel (6237 Kecel, 0446/7. hrsz.)
  4. Mórahalom (6782 Mórahalom, 081/17 hrsz.)
  5. Soltvadkert (6230 Soltvadkert, 0218/8. hrsz.)

EWC kód

Megnevezés

Ár (Nettó)

08 03 17

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

143 Ft/kg

13 02 05

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok

33 Ft/kg

15 01 10

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett fém csomagolási hulladékok

135 Ft/kg

15 01 10

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett műanyag csomagolási hulladékok

185 Ft/kg

15 01 10

olajos hordó

105 Ft/kg

15 01 11

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

156 Ft/kg

20 01 19

növényvédő szerek

327 Ft/kg

20 01 21

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

110 Ft/kg

20 01 27

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

156 Ft/kg

20 01 35

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól

110 Ft/kg

 

Kapcsolódó dokumentumok: